Mỹ sắp đánh đợt thuế quan thứ nhì vào hàng Trung Quốc, trị giá $16 tỉ

379

WASHINGTON, D.C. (AP) — Chính phủ Donald Trump hôm Thứ Ba 7 Tháng Tám loan báo sẽ tiến hành việc tăng thuế quan 25% đợt thứ nhì, nhắm vào số lượng hàng hóa Trung Quốc trị giá khoảng $16 tỉ.

Các nhân viên quan thuế sẽ khởi sự thu tiền thuế này bắt đầu từ ngày 23 Tháng Tám, theo Văn Phòng Đại Diện Thương Mại Hoa Kỳ.

Danh sách mới đa số nhắm vào các sản phẩm kỹ nghệ như tuộc bin hơi nước, đầu máy xe lửa và xe gắn máy đủ loại.

Loan báo hôm Thứ Ba không là sự bất ngờ vì từ hồi Tháng Tư chính phủ Hoa Kỳ đã cho biết ý định tăng thuế quan nhắm vào 1,333 mặt hàng Trung Quốc, trị giá $50 tỉ một năm.

Sau khi nhận được ý kiến đóng góp của công chúng, có 515 sản phẩm được đưa ra khỏi danh sách, tức là còn lại 818 mặt hàng. Nhưng sau đó có 284 sản phẩm mới được đưa vào danh sách xem xét tăng thuế. Đến ngày 6 Tháng Bảy, Hoa Kỳ khởi sự đánh thuế nhập cảng vào 818 mặt hàng, trị giá $34 tỉ, từ danh sách Tháng Tư này.

Trong thời gian sau đó, chính phủ Hoa Kỳ, theo luật định, cũng đã kêu gọi ý kiến đóng góp về 284 sản phẩm mới đưa vào danh sách.

Đến hôm Thứ Ba tuần này, chính phủ Hoa Kỳ loan báo quyết định tăng thuế quan đối với 279 trong số 284 sản phẩm mới được đưa vào danh sách hồi Tháng Sáu. Trị giá số sản phẩm này vào khoảng $16 tỉ mỗi năm.

Trung Quốc trong thời gian qua cũng đáp trả các biện pháp tăng thuế quan của Hoa Kỳ.

Tình trạng này nhiều phần sẽ tiếp tục leo thang. Phía Hoa Kỳ đang chuẩn bị tăng thêm 25% đối với một số mặt hàng trị giá khoảng $200 tỉ từ Trung Quốc. Tổng Thống Donald Trump cũng đe dọa sẽ tăng thuế quan đối với tất cả mọi thứ Trung Quốc bán sang Hoa Kỳ.

Tổng trị giá hàng hóa và dịch vụ từ Trung Quốc vào Hoa Kỳ hồi năm ngoái lên tới gần $524 tỉ. (V.Giang)