Hết đi làm, xin Medicare

306

Hỏi: Tôi từng đi làm 20 năm ở Mỹ, dự định sẽ về hưu khi 66 tuổi vào Tháng Ba, 2019. Tôi chưa ghi danh xin Medicare và muốn xin hưởng Medicare khi về hưu vì lệ phí của Bảo Hiểm Hưu Trí do sở làm cung cấp quá cao, đến $400/tháng.

Xin cho biết khi nào thì tôi làm đơn xin Medicare và vì ghi tên trễ hơn 65 tuổi, tôi có bị phạt hay không? Sau khi có Medicare, tôi muốn ghi tên vào chương trình thuốc thì phải làm thế nào và có bị phạt không? (Ông C. Phạm, Fullerton)

Đáp: Ông cần xin một giấy chứng nhận từ sở làm cho thấy ông có bảo hiểm do họ cung cấp để ông có thể xin Medicare A và B trong Giai Đoạn Ghi Danh Đặc Biệt (Special Enrollment Period-SEP), kéo dài từ ngày mất Bảo Hiểm Sở Làm cho đến tám tháng sau đó.

Nếu ông làm đơn xin Medicare trong Tháng Giêng này, ông hy vọng sẽ có Medicare vào đầu Tháng Ba, 2019, và sẽ không bị phạt vì ghi danh xin Medicare trễ, vì từ khi được 65 tuổi vào Tháng Ba, 2018 đến nay, ông có một Bảo Hiểm Y Tế, có giá trị tương đương như Medicare.

Khi thẻ Medicare được gởi về cho ông, phần A sẽ có này hiệu lực kể từ Tháng Ba, 2018, và phần B thì ngày hiệu lực có thể là Tháng Ba, 2019, tùy lúc nào ông yêu cầu bắt đầu được hưởng, sau khi mất Bảo Hiểm Sở Làm.

Vì thời gian ghi danh đăc biệt của ông cũng trùng hợp với thời gian Ghi Danh Tổng Quát, xảy ra hằng năm kéo dài từ Tháng Giêng, 2019, đến 31 Tháng Ba, 2019, dành cho những ai trên 65 tuổi và đã không hề xin Medicare, trong khi họ cũng không có Bảo Hiểm Y Tế nào để thay thế cả.

Nếu không chứng minh là có Bảo Hiểm Sở Làm, nhân viên Sở An Sinh Xã Hội sẽ xếp đơn xin Medicare vào Gai Đoạn Ghi Danh Tổng Quát, và đến 1 Tháng Bảy, 2019, ông mới có Medicare Phần B và sẽ bị phạt 10% tiền ghi danh trễ cộng thêm vào lệ phí phần B là $135.50/tháng.

Riêng về việc ông có thể ghi tên vào chương trình Thuốc Phần D hay không thì câu trả lời là sẽ được, bởi vì ông chỉ có thể ghi danh vào Phần D trong Giai Đoạn Ghi Danh Đặc Biệt (Special Enrollment Period) kéo dài 63 ngày kể từ ngày mất Bảo Hiểm Sở Làm. Thế nhưng trước hết, ông phải xin Medicare A và B rồi mới có thể ghi tên vào Medicare Phần D. Ông sẽ không bị phạt vì đã có Bảo Hiểm Sở Làm trả tiền thuốc giống như Medicare từ 65 tuổi đến nay.

Sau khi có Medicare, ông có hai chọn lựa:

1-Giữ Medicare căn bản A và B (trả 80%), mua một Bảo Hiểm Phụ (medigap) trả 20%, và ghi danh vào một chương trình Thuốc Phần D đứng độc lập, giúp ông trả tiền thuốc khoảng 75%.

2-Ghi tên vào một chương trình Medicare Quản Lý Tư (Medicare Advantage) có bao gồm chương trình Thuốc Phần D. Chương trình này sẽ thay thế Medicare căn bản để chi trả 80% những chi phí y tế bao gồm thuốc men, cộng thêm một số phúc lợi mà Medicare căn bản không trả.

Muốn biết thêm chi tiết về hai chọn lựa nói trên, xin ông gọi cho HICAP để được giải thích và hướng dẫn hầu chọn lựa cho mình một chương trình phù hợp nhất cho nhu cầu y tế của mình. (Yến Tuyết)

Yến Tuyết là cố vấn Medicare có đăng ký với Bộ Cao Niên của tiểu bang California thuộc chương trình HICAP (Health Insurance Counseling and Advocacy Program – Chương Trình Cố Vấn và Hỗ Trợ Bảo Hiểm Y Tế), của Cơ Quan Tư Nhân Vô Vụ Lợi Council On Aging – Southern California, có văn phòng ở Irvine.

Những câu trả lời về Medicare của chúng tôi trong mục này chỉ có tính cách tổng quát và áp dụng riêng cho người đặt câu hỏi mà thôi vì mỗi cá nhân là một trường hợp riêng biệt. Nếu cư dân Quận Cam có thắc mắc liên quan đến Medicare, xin liên lạc với HICAP ở đường dây điện thoại tiếng Việt (714) 560-0035 từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu. Hay gọi Medicare 1-800-633-4227 có nhân viên tiếng Việt giúp quý vị 24 giờ/ngày, 7 ngày một tuần.

Văn phòng HICAP ưu tiên phục vụ cho cư dân ở Orange County và San Bernardino County mà thôi. Nếu quý độc giả ở ngoài quận hạt này, xin vui lòng liên lạc với văn phòng cố vấn Medicare SHIP (State Health Insurance Program) ở địa phương mình cư ngụ bằng cách gọi số 1-800-434-0222.