Garden Grove có chương trình giúp người cao niên sửa nhà

229

Thành phố Garden Grove hiện có ngân sách để giúp đỡ những gia đình cao niên hội đủ điều kiện sửa sang nhà.

Chương trình này tên là “Senior Home Improvement Grant Program” và được bắt đầu vào ngày 1 Tháng Bảy, 2019.

Những người hội đủ điều kiện như trên 62 tuổi và chứng minh được là cần tiền sửa sang nhà cửa, có thể nhận đến $5,000.

Số tiền trợ giúp này không cần hoàn trả.

Những sửa chữa bên ngoài và bên trong nhà được chấp thuận sửa sang nhưng không giới hạn bao gồm thay thế cửa sổ, sơn nội thất và ngoại thất, thay mái nhà, sửa chữa hệ thống ống nước, thay lò sưởi và sửa những lối đi dành cho người khuyết tật phải di chuyển bằng xe lăn.

Trường hợp hội đủ điều kiện là cần đáp ứng tất cả các yêu cầu về thu nhập và đưa những chứng minh là cư dân của thành phố. Tiền sẽ được phân phối ai đến trước được trước.

Lưu ý, người xin nhận hỗ trợ có trách nhiệm giải quyết những vi phạm xây dựng, nếu có, trước khi tiến hành sửa chữa được phê duyệt.

Thông tin và đơn ghi danh chương trình “Trợ Cấp Sửa Chữa Nhà Cho Người Cao Niên” có sẵn trực tuyến tại ggcity.org/neighborhood-improvement/senior-home-improvement-grant, hoặc nhận đơn tại Ban Phát Triển Kinh Tế và Cộng Đồng trên lầu ba của Tòa Thị Chính Garden Grove, 11222 Acacia Pkwy, Garden Grove, CA 92840.

Để biết thêm thông tin về chương trình, xin liên lạc ông Timothy Throne qua số điện thoại (714) 741-5144, hoặc email về [email protected]. (ĐG)