Điều quan trọng cần hiểu về xin hỗ trợ tài chính của đại học Mỹ

249

Hiện tại, có bạn nghĩ rằng nếu “cố tình” khai đóng góp tài chính của gia đình càng ít, thì sẽ được nhiều tiền hỗ trợ tài chính (hay tạm gọi là học bổng), nhưng “vô tình” làm giảm đáng kể khả năng được nhận tuyển sinh của mình

Hiện tại, có bạn nghĩ rằng nếu “cố tình” khai đóng góp tài chính của gia đình càng ít, thì sẽ được nhiều tiền hỗ trợ tài chính (hay tạm gọi là học bổng), nhưng “vô tình” làm giảm đáng kể khả năng được nhận tuyển sinh của mình.

Nói thẳng ra là nếu hồ sơ mạnh mà bị rớt thì cũng dễ hiểu lý do vì sao (chứ chưa nói đến hồ sơ trung bình hoặc yếu).

Lý do đơn giản là hầu hết các trường Đại Học Mỹ đều ghi trên website của họ là “need-aware for international students”. Chính sách hỗ trợ tài chính cho sinh viên quốc tế sẽ giống ví dụ dưới đây.Emory University, 1 trường Đại Học Top của Mỹ, nói rất rõ chính sách hỗ trợ tài chính cho sinh viên quốc tế trên website:

1. International students who apply for need-based financial aid will be reviewed as a SEPARATE cohort of applicants. (Sinh viên quốc tế cần hỗ trợ tài chính dựa trên nhu cầu sẽ được TÁCH RIÊNG RA khi xét hồ sơ).

2. In our admission process, we must be “need-AWARE” for international students. (Trong quá trình tuyển sinh, họ sẽ QUAN TÂM đến nhu cầu cần hỗ trợ tài chính của sinh viên quốc tế).

3. As a result of this need-aware approach and the limited funds available to international students, Emory’s admission rate for international applicants requesting need-based financial aid is NOTABLY LOWER than the rate of acceptance for those students not requesting aid. (Vì chính sách này và hạn chế về quỹ hỗ trợ cho sinh viên quốc tế, tỉ lệ nhận cho sinh viên quốc tế cần hỗ trợ tài chính sẽ THẤP HƠN ĐÁNG KỂ so với sinh viên không cần hỗ trợ tài chính).

***1 số trường còn sót lại không theo chính sách “need-aware” này là:Amherst College

Harvard University

Massachusetts Institute of Technology

Princeton University

Yale University

Minerva Schools