Chuột quá nhiều ở Los Angeles có thể trở thành dịch bệnh

233

Con số chuột ngày càng nhiều ở các đô thị lớn của California, đặc biệt là thành phố Los Angeles, do lượng người homeless tăng cao, có thể trở thành cuộc khủng hoảng cho sức khỏe cộng đồng.

Sau 6 tháng nghiên cứu, Ủy ban Reform California đã đúc kết một bản báo cáo với kết luận như trên và trích dẫn một số thí dụ cho thấy chuột quá nhiều là vấn đề ‘không sao chối cải được’ ở Tiểu Bang Vàng.

Trong các thí dụ được nêu ra có trường hợp một một nhân viên của Sở Cảnh Sát Los Angeles đã vướng bệnh sốt phát ban và một con chuột đã rơi tòm xuống thực đơn của một thực khách trong tiệm ăn Buffalo Wild Wings.

Ông Carl DeMaio, Chủ tịch ủy ban Reform California, nhận định: “Chuột quá nhiều ở California rồi, nếu chính quyền tiểu bang và địa phương không có hành động khẩn cấp ngay thì chúng ta đối diện với hao tốn kinh tế không nhỏ và còn đe dọa đến sức khỏe của cộng đồng”

Chuột có thể gây ra các dịch bệnh nguy hiểm như sốt phát ban, dịch hạch và samonella (tức tiêu chảy ói mửa), ngoài ra còn góp phần làm gia tăng thêm bệnh suyễn.

Trong báo cáo có đoạn: “Trái với niềm tin dân gian, bị chuột cống cắn là rất hiếm và đó không phải là cách lây lan bệnh dịch thông thường. Tuy nhiên hiện ngày càng có thêm báo cáo là nhiều người đã bị chuột cắn, nhiều nhất là ở thành phố LA”

Ông DeMaio cho hay có 2 nguyên nhân làm số chuột gia tăng, đầu tiên là lượng người homeless tăng cao, tạo ra nguồn thực phẩm rơi vãi cho lũ chuột và thứ nhì là nhiều thành phố cấm cách diệt chuột hữu hiệu như dùng chó chẳng hạn.

 

Đào Nguyên