Chương trình EB-5 chính thức gia hạn đến ngày 23/03/2018

755

 

Vào đầu tháng hai, Quốc hội Mỹ chính thức thông qua và Tổng thống Donald Trump cũng đã ký một gói chi tiêu ngắn hạn trong đó bao gồm việc mở rộng chương trình EB-5 đến ngày 23 tháng 03 năm 2018. Đây là lần thứ 5 trong năm tài chính mà Quốc hội đã thông qua gói tài trợ trong đó có chương trình EB-5. Điều quan trọng cần lưu ý việc mở rộng ngắn hạn này nằm trong cùng bộ luật, mặc dù tách biệt với gói chi tiêu quốc phòng hai năm.

Trong khi đó, Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ (DHS) tiếp tục cải cách thông qua quá trình điều chỉnh. Gói tài chính toàn diện này có thể là cơ hội cuối cùng cho Quốc hội cải cách và ủy quyền lại Chương trình Trung tâm Khu vực trước khi cải cách điều chỉnh được tiến hành (không bao gồm ủy quyền tái cấp vốn dài hạn cho Chương trình).

EB-5 chính thức được gia hạn đến 23/03/2018

EB-5 chính thức được gia hạn đến 23/03/2018

Theo đó, IIUSA tiếp tục đẩy mạnh việc phát hành dự thảo văn bản pháp luật của các nhà đàm phán, đồng thời đảm bảo chương trình EB-5 luôn có những phản hồi nhanh chóng trong việc cải cách và sẵn sàng để đưa vào luật lệ “phải thông qua”. Trước mắt, IIUSA cũng tiếp tục đảm bảo rằng chương trình EB-5 được xem xét hợp lý trong cuộc tranh luận về nhập cư rộng rãi hơn khi phân bổ thị thực hàng năm.

Theo IIUSA

* Chỉ còn chưa đầy 01 tháng để các điều khoản luật mới được ban hành với những thay đổi về điều kiện, mức đầu tư và quy định mới. Đồng nghĩa, đây là cơ hội cuối cùng cho các nhà đầu tư và gia đình được dễ dàng định cư tại Mỹ với mức đầu tư chỉ 500.000 USD trước ngày 23/03/2018.

Nguồn: Facebook ImmiCa – Định Cư Đầu Tư Mỹ & Canada