Chính quyền Trump bỏ nỗ lực đưa câu hỏi quốc tịch vào khảo sát dân số

280

Trong một thất bại đối với Tổng thống Donald Trump, chính quyền của ông đã chấm dứt nỗ lực đưa câu hỏi về quốc tịch vào cuộc khảo sát dân số năm 2020 của Mỹ, nói rằng họ sẽ bắt đầu in các các mẫu đơn không có chứa câu hỏi gây tranh cãi này.

Dù vậy ông Trump sau đó cho biết ông vẫn sẽ tìm cách để đưa câu hỏi “hệ trọng nhất” này vào bảng câu hỏi.

Các quan chức Nhà Trắng và Bộ Tư pháp xác nhận quyết định chấm dứt nỗ lực đưa vào câu hỏi này, sau phán quyết của Tòa án Tối cao vào ngày 27 tháng 6 quy trách chính quyền về nỗ lực ban đầu của họ đưa vào câu hỏi này.

Mặc dù Tòa án Tối cao để ngỏ khả năng cho chính quyền đưa câu hỏi này vào khảo sát, song có rất ít thời gian để chính phủ đưa ra một lí do mới.

Chính phủ nói trong hồ sơ tòa án rằng họ cần phải chung quyết các chi tiết của bảng câu hỏi vào cuối tháng Sáu.

Sau phán quyết, ông Trump nói trên Twitter rằng ông đang hỏi ý kiến luật sư về việc trì hoãn khảo sát dân số để câu hỏi có thể được đưa vào.

Trong một dòng tweet tối thứ Ba, ông Trump nói, “Tôi đã yêu cầu Bộ Thương mại và Bộ Tư pháp làm bất cứ điều gì cần thiết để đưa câu hỏi hệ trọng nhất này, và trường hợp rất quan trọng này, đến một kết thúc thành công. USA! USA! USA!”

Những người chỉ trích nói câu hỏi về quốc tịch là một mánh khóe của phe Cộng hòa nhằm khiến người nhập cư sợ hãi không tham gia khảo sát dân số và do đó dẫn tới việc đếm sót ở những khu vực nghiêng về phe Dân chủ có số người nhập cư và gốc Mỹ Latin cao. Điều này sẽ có lợi cho những người da trắng không nói tiếng Tây Ban Nha và giúp phe Cộng hòa đồng đảng của ông Trump giành ghế trong Hạ viện Hoa Kỳ và các cơ quan lập pháp tiểu bang.

Chính quyền Trump đã nói với các tòa án rằng lí do căn bản mà họ muốn đưa vào câu hỏi này là để thực thi tốt hơn một luật bảo vệ quyền bỏ phiếu của các nhóm sắc dân thiểu số. Những người chỉ trích gọi lí do đó là một cái cớ, và đa số các thẩm phán của Tòa án tối cao tán đồng với giả thuyết đó.