California có thêm 24,500 việc làm trong tháng cuối năm 2018

248

SACRAMENTO, California (NV) – Thị trường lao động California tiếp tục tăng mạnh trong năm 2018, cho dù có lo ngại chứng khoán trồi sụt thường xuyên, chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, và lo ngại có thể có suy thoái kinh tế.

Theo nhật báo The Los Angeles Times hôm Thứ Sáu, 18 Tháng Giêng, dựa theo dữ kiện của cơ quan trợ cấp thất nghiệp, trong Tháng Mười Hai, 2018, California có thêm 24,500 việc làm, chỉ thua Tháng Mười Một, tháng có thêm 25,700 việc làm.

Nếu tính cả năm, tiểu bang có thêm 284,300 việc làm, tăng 1.7% so với năm trước.

Tỉ lệ thất nghiệp trong Tháng Mười Hai tăng một chút, lên tới 4.2%, so với 4.1% của Tháng Mười Một, vì một số người thất nghiệp đi tìm việc làm trong thị trường lao động.

Trong khi đó, cũng trong Tháng Mười Hai, Hoa Kỳ có thêm 312,000 việc làm, và đây là một trong những tháng có việc làm nhiều nhất trong một thập niên qua.

Tỉ lệ thất nghiệp toàn quốc hiện nay là 3.9%.

Tăng trưởng thị trường lao động ở California diễn ra gần như khắp các ngành nghề trong số 11 ngành căn bản.

Giải trí và khách sạn, trong đó bao gồm cả nhà hàng, có thêm được 9,500 việc làm, nhiều nhất trong tháng, và cho thấy California có kỹ nghệ giải trí và du lịch rất mạnh.

Chỉ riêng Los Angeles County có khoảng 50 triệu du khách đến thăm trong năm 2018, tăng 3.1% so với năm trước.

Đây là năm thứ tám liên tiếp mà du lịch Los Angeles tăng trưởng. (Đ.D.)